Czołowa agencja rekrutacyjna SAP

W roku 2007 postawiliśmy sobie cel: zostać największym i najlepszym partnerem w zakresie rekrutacji SAP na świecie. W niecałe siedem lat poczyniliśmy ogromne kroki na drodze do realizacji tego celu.

Wiemy, że firmy korzystające z SAP potrzebują pracowników i konsultantów dobrze rozumiejących rynek, dzięki którym systemy dają oczekiwane wyniki.

Dlatego nieustannie zgłębiamy swoją wiedzę na temat tego rynku. Nasza globalna sieć specjalistów SAP nie ma sobie równych, zaś talent najlepszych kandydatów pielęgnujemy, zanim jeszcze wezmą pod uwagę objęcie nowego stanowiska.

Większość agencji rozpoczyna poszukiwanie kandydatów w momencie, kiedy klient zgłasza zapotrzebowanie.  W Whitehall poszukiwania właściwego kandydata rozpoczęły się w roku 2007. Networking, rekomendacje i działania ukierunkowane na pozyskanie najlepszych specjalistów w połączeniu ze znajomością rynku SAP umożliwiają nam wskazanie sprawdzonych konsultantów, gotowych na telefon od Państwa.

Rekrutacja do pracy kontraktowej SAP

Jeżeli potrzebują Państwo tymczasowego konsultanta SAP, możemy w ciągu kilku godzin przedstawić Państwu do trzech wyjątkowych kandydatur. Nie będą Państwo musieli marnować czasu na odsiewanie nieodpowiednich życiorysów, zaś w większości przypadków kluczowe stanowiska SAP uda się obsadzić niemal natychmiast.

Rekrutacja stała SAP

W przypadku pracy stałej ważne jest upewnienie się, że kandydaci nie tylko dysponują pierwszorzędnymi umiejętnościami, ale też pasują do kultury i etosu przedsiębiorstwa. Zatrudnienie osoby o niewłaściwym podejściu może być bardzo kosztownym błędem.

Dlatego nie tylko dopasowujemy umiejętności kandydata do danej roli, ale też upewniamy się, że ma odpowiednią motywację i postawę oraz wyznaje wartości, których potrzebuje Państwa zespół.

Praca na czas określony

Rekrutacja pracowników na czas określony może stanowić wyzwanie dla wielu agencji.  Niezrównana sieć relacji z profesjonalistami SAP umożliwia Whitehall zidentyfikowanie najlepszych kandydatów do pracy na czas określony, dysponujących odpowiednimi umiejętnościami technicznymi i miękkimi oraz spełniających wymagania kulturowe niezbędne w danej roli.

Obsługa wynagrodzeń

Oferujemy sprawdzone i solidne usługi płacowe, pozwalające znacznie obniżyć odpowiedzialność naszych klientów z tytułu bezpośredniego zatrudniania pracowników kontraktowych (w Wielkiej Brytanii kwestię tę regulują przepisy: IR35 – w ramach ustawy budżetowej z 1999 roku; AWR – przepisy dotyczące pracowników kontraktowych z 2010 roku; oraz ITEPA – ustawa o podatku dochodowym z 2003 roku). Whitehall nie tylko zatroszczy się o zgodność z przepisami podatkowymi i zarządzanie podatkami: konsolidacja łańcucha dostaw, operowanie na podstawie jednego zestawu uzgodnionych warunków, tygodniowa wypłata wynagrodzeń konsultantom, nieskomplikowany system fakturowania, pojedynczy punkt kontaktowy – wszystko to sprawia, że bezpośrednie zatrudnianie pracowników kontraktowych przestaje być ryzykowne. Pracownikom kontraktowym Whitehall oferuje elastyczne, indywidualne usługi, zaś klientom – zmniejszenie do minimum obciążeń administracyjnych.